วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

Worthy is the Lamb

Here I am to worship

Shout to the Lord

Amen.... Thank you Lord, I love you God...

น้ำแห่งชีวิต

พระคุณซ้อนพระคุณ

ไพเราะกินใจ ซาบซึ้งพระคุณ พระเจ้ามากที่สุดในชีวิต

บ้านนี้..บอย พีซเมกเกอร์

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

พระองค์ทรงสมควร

จิตวิญญาณข้ากระหาย