วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รักไม่มีเงื่อนไข (โรส+โต๋)

นิยาม ความรัก ที่อยู่ในพระคำพระเจ้า

รักในโครินธ์

เพลงนี้ ความหมายดีมากๆ "พลาดพลั้งล้มลง ช่วยเขาให้ลุกขึ้นใหม่" ... "ให้รู้เอาไว้ ไม่เคยมีใครไม่ทำผิด"