วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำพยานชีวิตของ บี พีระพัฒน์

อยู่เพื่อรับใช้

โฮซันนา

เพราะทรงเป็นพระเจ้า

ข้ายืนอยู่ได้..เพราะทรงเป็นพระเจ้า


วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โกละโกธา

คำพยานชีวิต ของ บอย PeaceMaker

พระเจ้าทรงชำระ ชีวิตของวัยรุ่น

เป็นคำพยานที่ซาบซึ้งมาก กับแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของวัยรุ่นคนหนึ่ง อยากให้วัยรุ่นได้ฟังคำพยานนี้มาก

พระเจ้ารักษาคุณยายให้หายตาบอดที่โคราช

ชอบคำพยานนี้มาก โดยเฉพาะประโยคที่ว่า "พระเจ้าอยู่ในใจฉัน ไม่ได้อยู่ในมือ"


ความรักมั่นคง